ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Γνωρίζουμε όλοι ότι το νερό είναι απαραίτητο για τη σωστή λειτουργία του οργανισμού μας. Δυστυχώς όμως η πρόσβαση σε πηγές με νερό καλής ποιότητας γίνεται συνεχώς δυσκολότερη. Έτσι το νερό του δικτύου πλέον δεν είναι παντού καθαρό , διότι περιέχει αιωρούμενα σωματίδια, χλώριο, πολλά άλατα, μικροοργανισμούς και άλλα επιβλαβή για την υγεία μας στοιχεία.

Η αντίστροφη όσμωση (R.O.) είναι αποτελεσματικότερη, πιο αξιόπιστη και ίσως η μοναδική μέθοδος για την παραγωγή νερού καλής ποιότητας.

Η MASTELKO προσφέρει πλήρες πρόγραμμα συστημάτων αφαλάτωσης με αντίστροφη ώσμωση υφάλμυρου και θαλασσινού νερού, για παραγωγή υψηλής ποιότητας πόσιμου νερού.

 

Αφαλάτωση νερού με αντίστροφη όσμωση pdf-logo.png

Φυλλάδιο συστήματος αντίστροφης όσμωσης ΗΟΜΕ – RO – UV /6S pdf-logo.png

ro_home.jpg ro_epaggelmat.jpgro_afalatosi_hotel.jpg  

 

filtra_tholotitas.jpg