ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Οι ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ είναι ένα μηχάνημα το οποίο αντλεί θερμότητα (με τη μορφή ψύξης ή θέρμανσης) από μια δεξαμενή θερμότητας (αέρας περιβάλλοντος, δεξαμενή νερού, υπόγεια νερά, λίμνη κλπ) προς ένα χώρο, μέσω ενός κύκλου εξάτμισης και συμπύκνωσης ενός εργαζόμενου μέσου, με την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο βαθμός απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας (Coefficient of Performance) δίνεται από την παρακάτω σχέση:

COP = αποδιδόμενη θερμότητα / καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια

Οι αντλίες θερμότητας χωρίζονται στις αερόψυκτες και τις υδρόψυκτες.

• Οι αερόψυκτες αντλίες θερμότητας αντλούν θερμότητα από τον αέρα του περιβάλλοντος και έχουν συντελεστή απόδοσης (COP)που κυμαίνεται από 2 έως 4,
• Οι υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας αντλούν θερμότητα από κάποια πηγή νερού και έχουν συντελεστή απόδοσης (COP) που κυμαίνεται από 3 έως 5.

Η εταιρεία μας, με την πολυετή πείρα και εξειδίκευση πάνω στο συγκεκριμένο κομμάτι της θέρμανσης είναι αντιπρόσωπος δυο εκ των μεγαλυτέρων οίκων αντλιών θερμότητας παγκόσμιος (SAMSUNG , BLUE BOX) και είναι εδώ για να σας λύσει οποιαδήποτε απορία σχετικά με τις αντλίες θερμότητας.

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΖΕΣΤΑ ΝΕΡΑ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΙΑΚΟ
airview_2.jpg

Προϊόντα

SAMSUNG

ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

BLUEBOX

EPSILON
EPSILON ECHOS PLUS
GEYSER
GEYSER 2
PURE
ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ